ELEKTROWNIE WIATROWE I INNE OZE

ELEKTROWNIE WIATROWE I INNE OZE

 • Uruchamianie elektrowni wiatrowych, wodnych i zestawów fotowoltaicznych.
 • Przeglądy elektryczne i mechaniczne turbin wiatrowych produkcji ENERCON GmbH
 • Przeglądy i naprawy wciągników oraz podestów wiszących w turbinach wiatrowych.
 • Utrzymanie ruchu (service) turbin produkcji ENERCON.
 • Przeprowadzanie audytu i doradztwo techniczne przy kupnie bądź sprzedaży turbiny wiatrowej.
 • Zarządzanie i optymalizacja działań serwisowych w parkach wiatrowych.
 • Obsługa przyłączeniowych stacji SN i GPZ dedykowanych do Parków Wiatrowych
URZĄDZENIA SN I WN

URZĄDZENIA SN I WN

 • Budowa oraz przeglądy stacji rozdzielczych nN i SN.
 • Przeglądy i diagnostyka transformatorów SN i WN.
 • Badania rozdzielnic nN i SN wraz z wyposażeniem.
 • Badania układów zabezpieczeń w stacjach SN i WN.
 • Diagnostyka transformatorów grupy II, III i IV.
 • Badanie linii kablowych nN i SN.
URZĄDZENIA DO 1 KV

URZĄDZENIA DO 1 KV

 • Przeglądy, konserwacje, naprawy i prace remontowo -montażowe instalacji elektrycznych.
 • Sprawdzenie skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej.
 • Pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych.
 • Pomiary rezystancji uziemień.
USŁUGI TELETECHNICZNE I TELEMETRYCZNE

USŁUGI TELETECHNICZNE I TELEMETRYCZNE

 • System bilansowania energii:
 • Układy pomiarowo – rozliczeniowe,
 • Układy teletransmisji danych pomiarowych,
 • Oprogramowanie bilansująco – monitorujące;
SYSTEMY MONITORINGU I TECHNICZNEJ OCHRONY MIENIA

SYSTEMY MONITORINGU I TECHNICZNEJ OCHRONY MIENIA

 • Systemy CCTV,
 • Systemy sygnalizacji włamania i napadu,
 • System powiadamiania o awariach przez SMS
 • Systemy zdalnego sterowania za pośrednictwem sieci

WEC SERVICE Sp. z o.o.
ul. Okrzei 2
84-230 Rumia

Tel.: +48 602 344 953
E-mail:  i.piekos@wecservice.pl 
NIP: 5882445094