ENERGETYKA WIATROWA

ENERGETYKA WIATROWA

 • Uruchomienie turbin wiatrowych.
 • Przeglądy elektryczne i mechaniczne turbin wiatrowych.
 • Przeglądy i naprawy wciągników i wind w turbinach wiatrowych.
 • Utrzymanie ruchu turbin (service).
 • Przeprowadzanie audytu i doradztwo techniczne przy kupnie bądź sprzedaży turbiny.
 • Zarządzanie i optymalizacja działań serwisowych na parkach wiatrowych.
 • Przeglądy i naprawy wciągników i podestów wiszących w turbinach wiatrowych.
DLA URZĄDZEŃ DO 30kV

DLA URZĄDZEŃ DO 30kV

 • Budowa oraz przeglądy stacji rozdzielczych NN i SN.
 • Przeglądy i diagnostyka transformatorów SN.
 • Badania rozdzielnic NN i SN wraz z wyposażeniem.
 • Badania układów zabezpieczeń w stacjach SN.
 • Badania transformatorów grupy II, III i IV. (oporność izolacji, oporność uzwojeń).
DLA URZĄDZEŃ DO 1kV

DLA URZĄDZEŃ DO 1kV

 • Przeglądy, konserwacje, naprawy i prace remontowo -montażowe instalacji elektrycznych.
 • Sprawdzenie skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej.
 • Pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych.
 • Pomiary rezystancji uziemień.
 • Budowa szaf sterowniczych.
SYSTEM BILANSOWANIA ENERGII

SYSTEM BILANSOWANIA ENERGII

 • Układy Pomiarowo – rozliczeniowe oparte na nowoczesnych czterokwadrantowych elektronicznych licznikach energii z wbudowanym buforem pamięci do rejestracji danych pomiarowych.
 • Układ Teletransmisji Danych Pomiarowych nowoczesne układy transmisji wykorzystujące technologie GSM/GPRS jak i sieci komputerowe LAN, przesył danych przez Internet na zdefiniowane konto pocztowe e-mail, wizualizacja za pomocą przeglądarki www lub w programie.
 • Oprogramowanie Bilansująco – Monitorujące z optymalizacją i obniżeniem kosztów za energię, analiza poprawności rozliczeń.
SYSTEMY MONITORINGU I TECHNICZNEJ OCHRONY MIENIA

SYSTEMY MONITORINGU I TECHNICZNEJ OCHRONY MIENIA

 • Systemy CCTV,
 • Systemy sygnalizacji włamania i napadu,
 • System powiadamiania o awariach przez SMS
 • Systemy zdalnego sterowania za pośrednictwem sieci

WEC SERVICE Sp. z o.o.
ul. Goździkowa 31
81-198 Kosakowo

Tel.: +48 602 344 953
E-mail:  biuro@wecservice.pl
NIP:  588-244-50-94